Osakkaille

Osakkaille

 osakkaille

Uusi osakas:

Osakkeiden uuden omistajan tulee  huolehtia tarvittavien asiapapereiden toimittamisesta isännöintitoimistoon.  Teemme merkinnän  osakesiirrosta taloyhtiön osakeluetteloon asiakirjojen perusteella.

Kun uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon (tai hän on esittänyt saannostaan luotettavan selvityksen), hän saa käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan taloyhtiössä. 

Tarvittavat asiakirjat ovat vähintään seuraavat:
– Saantokirja
– Osakekirja, jossa on siirtomerkintä. Tai oikeaksi todistettu kopio osakekirjasta, jos osakekirja on lainan vakuutena pankissa.
– Varainsiirtoveroilmoitus, jossa on verottajan leima tai laillistetun kiinteistövälittäjän (LKV) allekirjoitus

Huom!

Jos kyseessä on perintö, testamentti, ositus, jakamaton kuolinpesä tai lahjoitus kysy tarkemmat ohjeet siirtomerkintään tarvittavista asiakirjoista toimistostamme. 

 

Maksut taloyhtiölle

Saatte tilisiirron ja lisäohjeet maksujanne varten toimistostamme.

 

Kunnossapitovastuun perusperiaate

 

on että yhtiö pitää kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Lisäksi yhtiön vastuulle kuuluvat perusjärjestelmät kuten lämmitys-, sähkö-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja tiedonsiirtojärjestelmät. Vastuu edellisistä siltä osin kuin ne ovat yhtiön toteuttamia tai yhtiö on ne hyväksynyt vastuulleen.

 

Osakkaan vastuulle

kuuluu osakehuoneiston sisäosat (pois lukien huoneistossa olevat rakenteet ja eristeet ja perusjärjestelmät jotka ovat yhtiön vastuulla), lyhyesti sanottuna osakehuoneiston sisäpinnat.

Näissäkin perussäännöissä on poikkeuksia esim. jos osakehuoneiston sisäosat vaurioituvat esim. rakenteellisen vian vuoksi, yhtiön on korjattava osakehuoneiston sisäosat perustasoon asti (huoneiston alkuperäinen taso tai yhtiön myöhemmin toteuttama taso). Myös esim. taloyhtiön yhtiöjärjestykseen on voitu ottaa kunnossapitomääräys, joka on ensisijainen asunto-osakeyhtiölakiin nähden. Toisaalta mikäli asukkaan huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä johtuen pääsee pintojen läpi kosteutta talon rakenteisiin, voi rakenteiden korjaus tulla osakkaan kustannettavaksi.

 

Osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus

kunnossapito- ja muutostöistä. Velvollisuus koskee kaikkia sellaisia kunnossapito- ja muutostoimia, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

Osakkaan tulee ilmoittaa etukäteen kirjallisesti yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle ed. mainituista töistä.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät vain pinnoitteisiin liittyvät yksinkertaiset korjaukset ja muutokset. Osakkeenomistajan ei tarvitse ilmoittaa esim. tapetoinnista tai kalustevaihdoksista, ellei niihin liity esim. vesihanan irrottamista ja uudelleenasennusta.

Ilmoituksen voitte tehdä  lomakkeet ja ilmoitukset –välilehden kautta tai kirjautumalla taloyhtiönne info-osioon.

→Huom! Rakennustöistä on ilmoitettava Verohallinnolle 1.7.2014 alkaen. 

Sekä yritysten että kotitalouksien on annettava tietoja rakentamisesta. Yrityksillä ja kotitalouksilla on ilmoittamisvelvollisuudesta eri kriteerit. Tarkemmat ohjeet:  www.vero.fi/rakentamisilmoitukset

 

Asbesti

Uusi asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016 alkaen. Uuden lain mukaan asbesti on aina kartoitettava kaikista purettavista materiaaleista, jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994.

Asbestikartoituksen saa tehdä vain alan ammattilainen, joka on perehtynyt asbestin esiintymiseen rakennusaineissa, materiaaleissa ja rakenteissa.

 

Lisätietoa saatte toimistostamme ja taloyhtiökohtaisilta infosivuiltamme