Isännöinti

Isännöinti

Päätoimialamme on tuottaa kokonaisvaltaista isännöintipalvelua asuin- ja liikerakennuksille.

Huolehdimme yhtiön hallinnollisista ja taloushallinnollisista tehtävistä ja asumiseen liittyvistä palveluista. Hoidamme myös tekniseen elinkaareen liittyviä tehtäviä, kuten kiinteistöhoitotehtävien järjestämisen, kunnossapito-, korjaus- ja rakennuttamisasioiden järjestämisen ja seurannan.  

Isännöintisopimukseen sisältyy yhtiön maksuliikenteen, vastike- ja vuokravalvonnan hoito. Teemme taloushallintotyöt itse, jolloin taloushallinnon raportit ja valvonta ovat nopeasti saatavilla.

Isännöitsijä on yhtiön asiantuntija, mutta ottaen huomioon työn sisältävän hyvin monen alan tehtäviä, käytämme sovittaessa asiantuntijoita omien resurssien lisäksi tilanteen niin vaatiessa. Esim. kiinteistön teknisissä erityisasioissa meillä on runsaasti ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita perusammattilaisista diplomi-insinööritasoon asti.

Sopimuksen mukaan voimme tuottaa myös isännöintipalvelua tarjouspyynnön mukaisella suppeammalla palvelupaketilla sellaiselle taloyhtiölle, jonka hallituksella on laajaa asiantuntemusta ja erikoisosaamista joidenkin osa-alueiden hoitamiseen itse.

Isännöinti

Isännöitsijän tehtävä on huolehtia yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta yhtiökokouksen ja hallituksen ohjeistuksen ja päätösten mukaan. Tiettyjä erityistehtäviä myös määritellään isännöitsijälle asunto-osakeyhtiölaissa. Isännöitsijä huolehtii myös, että tehdyt päätökset noudattavat yhtiön yhtiöjärjestystä ja alalla vallitsevia lakeja.

Tehtävät jaetaan neljään pääosaan:

  1. hallinnollisiin tehtäviin
  2. taloushallintoon liittyviin tehtäviin
  3. teknisen ja toiminnallisen kunnon ylläpitämiseen liittyvät tehtävät
  4. asumispalveluista huolehtiminen

Hallinnollisia tehtäviä

ovat  mm. kokoukset, kiinteistön sopimusasiat (esim. vakuutus, kiinteistöhuoltosopimukset), ilmoitusvelvollisuudet (verotoimisto, kaupparekisteri), todistukset ja työntekijöiden työsuhdeasiat. 

Taloushallinnon tehtäviä

ovat mm. taloussuunnittelu- ja seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös, rahaliikenteen ja lainojen hoito.

Teknisiä kunnossapitotehtäviä

ovat mm. kiinteistöhoitotehtävien järjestäminen, kunnossapidon suunnittelu ja seuranta, korjaushankkeiden hallinnollinen organisointi. Yrityksessämme ei ole ns. teknistä isännöitsijää, joten vaativimmissa asioissa käytämme rakennusalan ammattilaisia.

Tehtävien hoidossa noudatamme isännöinnin eettisiä ohjeita, yrityksemme palvelukonseptia ja -strategiaa.